ضرب المثل های ایرانی 2

آش با جاش  :  کنایه به شخص طماعی که چون برایش آش بیاورند ، به ظرفش طمع کند.        آش خوردن تو هم به جنگ کردن نادر می ماند  : کنایه به کسی است که در کارش احتیاط نمی کند.اشاره دارد به جنگ نادر شاه افشار با ایل بختیاری که بدون رعایت جوانب به آنها هجوم برد و شکست خورد.       آش کشکش خوب باشد ، ظرفش از چوب باشد  :  اصل هر چیزی مهم است نه فرعیات آن.            آش مرد دیر می پزد!  :  کاری را که به کاردان نسپارند نتیجۀ مطلوب ندارد.            آش مصطفی بود، آش مصطفی بیگ شد   :  نظیر   « گل بود به سبزه نیز آراسته شد »    آش معاویه را می خورد، پشت سر علی نماز می خواند   :  کنایه به اشخاص دورنگ و دو رو است.      اگر آشت ندهند کاسه ات نمی شکنند  :  اگر سود نبینی ، ضرری هم نمی بینی.       به آشی می آیند و به شاشی می روند!  :  دربارۀ اشخاص بی ثبات است که اندک محبتی دوست می شوند و با کمی  مشکل دشمن.        مگر آش داغ به دهان داری؟  :  دربارۀ کسی است که با عجله صحبت کند.

/ 2 نظر / 123 بازدید
به قیمت بهشت

یک عمر تو زخم های مارابستی هر روز کشیدی به سر ما دستی شعبان که به نیمه میرسد آقا جان ما تازه به یادمان می آید هستی اللهم عجل لولیک الفرج

عباد

سلام. تا حالا این ضرب المثل ها رو نشنیده بودم.دمت گرم