ضرب المثل های ایرانی

ظرب المثل های زیر ریشه در ادبیات کهن ایران زمین دارد.که البته وصف حال  کاندیدای شکست خوردۀ انتخابات ریاست جمهوری امسال است. 1)  آب صدای شر شر خودش را نمی شنود. / کنایه به کسی که معایب خود را نمی بیند. 2) تشنگی را با آب شور نمی نشانند/  کنایه به کسانی است که برای حل یک مشکل راه حل اشتباه انتخاب می کنند. 3) آب در دیده نداشتن  / کنایه به بی حیا بودن است. 4) آب دریا از دهان سگ نمی گردد پلید. / تهمت و افترا علیه بزرگان به اعتبار و آبروی آنها خللی وارد نمی کند. 5) کوزۀ خالی را نباید به کوزۀ پر زد./ آدم ضعیف در برابر آدم قوی حتماً شکست می خورد. 6) معدۀ لیز و آب هندوانه؟ /  وقتی با انجام کاری وضع بدتر می شود،بیان می کنند. 7) هیچ آبی آن را نمی خیساند./ کنایه به کسی است که پند و  اندرز بر او اثر ندارد. 8) آتش به جان شمع فتد که این بنا نهاد./ نفرین بر کسی که این رسم بد را شروع کرد. 9) از آتشت گرم نشدیم ولی از دودش کور شدیم/  کنایه به کسی است که رفتارش خیری ندارد ولی شر زیاد دارد. 10) دروغ بی حد و گرگان شاخدار      شتر بر کک نشست و رفت بغداد! /کنایه به دروغ های بسیار بزرگ    

/ 4 نظر / 25 بازدید
محمدعلی

سلام حاجي؛؛ خوشتيپ، ما هم لينكت كرديم تا ديگران هم بهره ببرند. ممنون كه بما سر زدي[گل]

...

این لینک رو پیشنهاد میکنم حتما ببین http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=56464

فردا

ضرب المثل های جالبی بود. خیلی هاشون را نشنیده بودم