سناریو های دشمن در انتخابات 92

استکبار جهانی همواره در تلاش بوده تا به نحوی در انتخابات کشور تأثیرگذار باشد، اما اغلب نتوانسته پا را از حاشیه سازی و نظارت بیرونی فراتر بگذارد و به عنوان بازیگری موثر وارد میدان انتخابات شود، ضمن آنکه با وجود تلاش های بسیار و فراهم کردن برخی زمینه ها نیز نه تنها نتیجه عکس گرفته که ملت ایران با حساس بودن نسبت به مواضع بیگانگان واکنشی محکم برضد مواضع آنان نشان داده است.

غرب با بررسی نتایج عملکرد خود در گذشته، به ویژه تجربیات ناکام در انتخابات سال های 88 و 90، برای تأثیرگذاری بر انتخابات سال 92 از مدتها قبل برنامه ریزی کرده و اهداف سه گانه زیر را دنبال کرده است:

1- فرصت سازی از انتخابات برای بسیج اجتماعی علیه نظام اسلامی به منظور تغییرسیاسی (حداکثری)

2- به قدرت رساندن جریان های همسو با منافع غرب(میانی)

3- مشروعیت زدایی از نظام اسلامی(حداقلی)

روش ها

مهم ترین شیوه های اتخاذی که ممکن است در تحقق اهداف به کمک بیگانگان بیاید، عبارتند از:

1- تشدید سیاست فشار و تحریم اقتصادی بر نظام

2- بی اعتبارسازی سازوکارهای انتخابات

3- زیر سوال بردن سلامت انتخابات

4- القای نبودن آزادی و فضای رقابت در انتخابات

5- بی ثبات سازی و ناامن سازی فضای انتخابات

6- القای یأس و ناامیدی و ناکارآمد نشان دادن نظام

7- بی اعتبارسازی جریان ها و نامزدهای همسو با نظام

8- سپاه هراسی و متهم کردن سپاه و بسیج به دخالت در انتخابات

9- هجمه علیه رهبری و القای دخالت و جانبداری در انتخابات

01- بسیج رسانه ای برای فضاسازی علیه روند انتخابات در کشور

نقاط ضعف

اما آسیب ها و نقاط ضعف بالای استکبار جهانی از سویی و توانمندی ها و قوت های زیاد نظام اسلامی از سوی دیگر، عملاً آنان را از دستیابی به اهداف خود در طول سه دهه اخیر ناکام کرده است. برخی از این موانع و نقاط ضعف دشمن عبارتند از:

1- وجود بحران های عمیق اقتصادی- اجتماعی در غرب

2- پیشینه و کارنامه سیاه استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل

3- بی اعتباری نزد افکار عمومی و نداشتن پایگاه اجتماعی در جامعه

4- نداشتن اشراف اطلاعاتی به مسائل داخلی نظام جمهوری اسلامی ایران

5- نداشتن شناخت و تحلیل درست از ماهیت انقلاب اسلامی و منابع قدرت در آن

6- وجود رهبری آگاه، حکیم، مقتدر و مدبر در رأس نظام جمهوری اسلامی ایران

7- بصیرت، آگاهی و روحیه استکبارستیزی ملت ایران

سناریوهای دشمن

در طول یک سال اخیر استراتژیست ها و طراحان اتاق فکرهای استکبار جهانی، با همه توان تلاش کرده اند که برای تحقق اهداف برشمرده خود در فرصت انتخاباتی پیش رو سناریوهایی را طراحی و گام به گام اجرا کنند که الحمدلله به دلیل ضعف های برشمرده و مدد و نصرت الهی و بصیرت و هوشیاری ملت منسوخ و ناکام مانده است، اما تا روز 24 خردادماه همچنان باید هوشیار بود و با دقت اردوگاه دشمن را رصد کرد تا شکست کامل دشمن حاصل آید. برخی از سناریوهای طراحی شده دشمن به این شرح است:

1- سناریوی نجات ملی؛ اولین سناریوی مطرح شده را می توان «سناریوی نجات ملی» نام نهاد که به دست دشمنان انقلاب اسلامی طرح ریزی شده بود. استکبار در این توهم و آرزو بود که سال 1392 در حالی آغاز خواهد شد که اوضاع اقتصادی کشور به واسطه فشارها و تحریم های گسترده اقتصادی که غرب به صورت مستمر و یکپارچه علیه ایران وضع کرده و به اجرا گذاشته، با دشواری هایی روبه رو شود و این وضعیت به اعتراضات اجتماعی اقشار مختلف منجر گردد. به موازات بی ثبات سازی اقتصادی، نظام سلطه، ایجاد ناامنی را نیز که از پیش در دستور کار خود قرار داده بود، در مناطق مختلف، چه در مناطق قومی نشین و چه در مراکز شهرها افزایش داده تا از این طریق و با تبلیغات و عملیات روانی، اقتدار نظام در نزد توده مردم از یک سو و معتقدان به تغییر و دگرگونی نظام از سوی دیگر شکسته شود. در کنار این نوع ناامن سازی ها، بحث حقوق بشر، اتهام تروریسم و انرژی هسته ای در مجامع بین المللی برای فشار بیشتر بر ایران فعال شود. ایجاد تردید در مدیریت رهبری، ایجاد تردید در تصمیمات راهبردی از جمله در زمینه های هسته ای، سیاست خارجی و... در سطح وسیع و به اشکال مختلف دنبال شود. در همین راستا، این گونه در افکار عمومی تلقین شود که نوع عملکرد و نگاه نظام به مسائل هسته ای، اقتصادی و خارجی سبب بروز مشکلات موجود شده است و چاره ای جز عبور از انقلاب اسلامی با هدف نجات کشور باقی نمانده است. این سناریوی حداکثری، بیش از آنکه نشانه هایی از امکان تحقق در خود داشته باشد، مبتنی بر توهمات و آمال و آرزوهای چهره های افراطی غرب تدوین شده بود که بحمدالله به طور کامل بی ثمر ماند.

2- سناریوی ایجاد اشتباه محاسباتی؛ سناریوی دوم را که نزدیکی بسیاری به سناریوی اول دارد، می توان سناریوی «ایجاد اشتباه محاسباتی» نام نهاد. طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس راهبردهای سه گانه (مهار، تغییر رفتار و تغییر ساختار جمهوری اسلامی)، شاهد اقدامات متنوع و مختلفی بوده ایم. سناریوی «ایجاد اشتباه محاسباتی در مسئولان جمهوری اسلامی و جامعه ایران» با هدف تغییر رفتار نظام اسلامی طرح ریزی شده بود که در صدر این رفتارها، مسئله نشستن پای میز مذاکره با آمریکا قرار داشت. فرایند ایجاد اشتباه محاسباتی در سه مرحله گام به گام: 1- ایجاد ادراک اشتباه، 2- وادار کردن به محاسبه مجدد و 3- اشتباه محاسباتی است که مبتنی بر اقدامات زیر دنبال می شد:

1- تشدید تحریم ها (به منظور تضعیف اقتصاد ملی)؛ 2- عملیات اطلاعاتی و امنیتی (از طریق انجام ترور و خرابکاری های نرم و سخت، جنگ سایبری و...)؛ 3- جنگ روانی پردامنه (ایجاد اختلال روانی در مسئولان و مردم)؛ 4- بی ثبات سازی کشورهای محور مقاومت (حمله به عمق سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی ایران)؛ 5- مذاکره (شرطی سازی جامعه و ایجاد گفتمان سازش)؛ 6- تهدید معتبر نظامی (به منظور ایجاد لبه پرتگاه تهدید)؛ 7- بی ثبات سازی محیط داخلی (ایجاد آشوب و نارضایتی).

برآورد و ارزیابی اطلاعاتی دشمنان موید این نکته بود که در چنین اوضاع و احوالی مسئولان جمهوری اسلامی ایران به محاسبه گری مجدد در اهداف ملی و مصلحت اندیشی وادار می شوند که نتیجه نهایی آن می تواند پذیرش مذاکره و تعامل راهبردی با آمریکا باشد.

3- سناریوی انتخابات آزاد؛ سناریوی سوم دشمنان انقلاب اسلامی که با بازیگری گروه های مخالف نظام و ایادی داخلی آنها طرح ریزی شده بود، سناریوی تبلیغاتی - جنگ روانی «انتخابات آزاد» نام گرفت. کلیدواژه «انتخابات آزاد» را می توان رمز فتنه ای جدید دانست که از سوی برخی افراد تکرار می شود. هدف از طراحی این سناریو از یک سو «مشروعیت زدایی از نظام اسلامی و تلاش برای کاهش مشارکت مردمی» از طریق «زیر سوال بردن سلامت انتخابات» بود و از سوی دیگر، ایجاد فضای باز برای تأیید صلاحیت افرادی که فاقد صلاحیت لازم بودند. هدف اول از جانب دشمنان بیرونی و هدف دوم از سوی ایادی داخلی آنها و دیگر غافلان سیاسی دنبال می شد.

¤¤¤

سناریوهای مذکور بحمدالله هیچ کدام تاکنون فرصتی برای ظهور و بروز نیافته است و هشت گزینه مورد تأیید شورای نگهبان، هیچ کدام از چنین ظرفیت و قرابتی با دشمن برخوردار نیستند که بتوانند یا بخواهند تکمیل کننده جورچین دشمن باشند، از این رو به نظر می رسد استکبار جهانی، ناامیدانه بار دیگر دعوت به عدم شرکت در انتخابات و تحریم آن به بهانه «آزاد نبودن انتخابات ایران» را در دستور کار خود قرار خواهد داد که ان شاءالله با حضور پرشور ملت ایران در روز 42 خرداد و خلق حماسه سیاسی، آخرین تلاش دشمن نیز بی ثمر خواهد ماند.

بر گرفتهئ از وبسایت بصیرتwww.basirat.ir

/ 0 نظر / 29 بازدید