ژاله خون شد.

     «  ژاله خون شد»

   در تاریخ معاصر ایران برخی روزها یادآور  حوادث تلخ و شیرینی است که در حافظۀ ملت ایران ماندگارند. بیست و پنجم بهمن امسال هم برای همیشه ماندگار شد.اگر شانزده آذر را به خاطر شهادت دانشجویان حق طلب توسط ایادی امریکا ، روز دانشجو نامیده ایم ، اکنون باید بیست و پنجم بهمن را  نیز به یاد شهید بزرگوار صانع ژاله ، نام گذاری کنیم.

   باید در تاریخ ایران ثبت شود که آیندگان بدانند حرامزاده ای بود به نام میر حسین موسوی . که زالو صفتانه خود را به انقلاب چسباند و ذخیره ای بود برای روزی که به پشتوانۀ اربابانش نیرنگ پلید خود را نشان دهد و فتنه ای درست کند تا به خیال خامش کشور را دو دستی تقدیم آنها نماید، باشد که تکه استخوانی هم گیر او بیاید!

   یادمان نرفته که در گرماگرم کثافت کاری هایش ، مریم رجوی آن پلید منافق با تشکر از فتنه گران ، ادعا کرد که  آماده است  پس از پیروزی میر حسین پست ریاست جمهوری را در دست بگیرد!! حتماً این وسط نقش زهرا رهنورد هم تعیین شده بوده ، شارژر دولت (!!) مریم رجوی!  و این یعنی اینکه شخص میر حسین موسوی حتی برای اربابانش هم حقیر و ناچیز است.

   آیندگان باید بدانند که در چه کشوری زندگی می کنند .کشوری که مردمش با وجود سیل تبلیغات دروغ و مشمئز کننده ، فریب حیله گری میر حسین را نخوردند و حتی آن عده که به او رأی دادند ، پس از رو شدن حیله گری های موسوی روباه صفت ، در حماسۀ عظیم نُه ده هشتاد و هشت ، رأی خود را پس گرفتند. و موسوی ماند مشتی شیطان جوی خدا نشناس که به دستورش همچون یزیدیان روز عاشورا به صف نمازگزاران ظهر عاشورا با سنگ حمله کردند .

   آیندگان باید بدانند که میر حسین موسوی خائن ، توسط  سگ های صهیونیست ها  همچون سروش و گنجی و مهاجرانی و ... حمایت می شد .سگ های ترسویی که به دامن امریکا و انگلیس گریخته اند و از هیچ توهینی به مقدسات مردم مسلمان ابایی ندارند.

  آیندگان باید بدانند که میرحسین موسوی میهن و مردم را به رقاصه ها و  همجنس بازان فروخت.

  آیندگان باید بدانند که میر حسین حرامزاده ای بود که افتخار می کرد امید اول صهیونیست های وحشی صفت برای مبارزه با مردم ایران باشد.

    نسل های آینده باید بدانند که میر حسین روباه مکاری بود که ابتدا  چهرۀ پلید خود را زیر نقاب انقلابی بودن پنهان می کرد.ادعا می کرد که برای وطن احساس خطر کرده که پا به کارزار انتخابات گذاشته ، در حالی که خودش بزرگترین خطر  برای میهن بود.

   میر حسین گرگی بود که جنون قدرت داشت و بی ناموسی بود که می خواست وطن را که مهم ترین ناموس مردم است ، در اختیار بیگانگان قرار دهد. ضحاکی بود که قصد داشت خون جوانان را بمکد.

  و شهدایی چون صانع ژاله ، ناصر امیر نژاد ،محمد مختاری و ...  با خون خود موسوی پست فطرت را رسوا کردند تا آیندگان بدانند که میر حسین موسوی که بود و چه کرد و چگونه نابود شد.

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید