من بی تقصیرم!

روزنامه زنجیره ای اعتماد هم از حمایت نسبت به نامزدی خاتمی کنار کشید. این روزنامه دیروز در یادداشت صفحه اول خود خاتمی را شخصیتی مورد احترام و شریف معرفی کرد اما تاکید نمود «خاتمی برای نامزدی نیاید».

 

نویسنده تاکید می کند: هیچ گاه از خاتمی به عنوان یک فیلسوف انسان دوست توقع نداشتم چونان سیاستمداری زیرک و کارکشته در میدان سیاست جولان بدهد. اما او چنان ماهرانه با کلی گویی و از این شاخه به آن شاخه پریدن سخن گفته که نشان می دهد برخلاف تصور، ایشان، هم سیاست را خوب می فهمد و هم سیاست بازی را.

 

اعتماد می افزاید: به جرات می توانیم بگوییم آقای خاتمی هیچ حرف و سخن تازه ای نگفته و با زرنگی قابل تحسینی، از گوش دادن یا شنیدن و پاسخ دادن به بعضی از سؤالات اصولی و اساسی خودداری کرده و به نوعی از بعضی مسئولیت های احتمالی شانه خالی کرده است.

 

آیا اگر رئیس جمهور شود قدرتی خواهد داشت یا خیر؟ چرا باید به او رای بدهم؟ کدام خواسته اساسی و سرنوشت ساز را می تواند اجابت کند؟ توضیه می کنم ایشان وارد میدان انتخابات نشود زیرا با اطمینان می توانم بگویم آقای خاتمی با سخنانی که گفته است، این بار نیز همان آقای خاتمی خواهد بود که بعد از پایان دو دوره ریاست جمهوری دست هایش را از هم باز کرد و مظلومانه گفت: «به خدا من بی تقصیرم، من فقط یک تدارکاتچی بودم؟»

/ 0 نظر / 9 بازدید