سفر های استانی و اصلاح طلبان!

«حضور در بین مردم استان، سخنرانى در جمع روحانیون استان و اداى احترام به مقام شامخ شهداى هشت سال دفاع مقدس.»

 

تعجب نکنید! این برنامه گرچه شباهت کاملى به برنامه سفرهاى استانى دور دوم دکتر احمدى نژاد رئیس جمهور دارد و مى توان گفت کپى برنامه هاى وى است اما ربطى به ایشان ندارد. شاید تعجب آور باشد که این برنامه از سوى کسانى براى رئیس جمهور سابق (آقاى خاتمى) تنظیم شده است که تا چندى پیش سفرهاى استانى رئیس جمهور را تقبیح مى کردند و در رد غیرضرورى و بى نتیجه بودن آن به اصطلاح آمار و ارقام ارائه مى کردند، اما چه اتفاقى افتاده است که به یکباره به اهمیت چنین سفرهایى پى برده شده و با تقلید از اقدام دولت نهم براى خود برنامه سفر استانى تهیه و برنامه ریزى مى کنند؛ آیا به تازگى به اهمیت آن پى برده اند نگارنده معتقد است که جریان دوم خرداد بخصوص طیفى که پشت سر آقاى خاتمى قرار گرفته است، بلافاصله پس از اولین سفر استانى دکتر احمدى نژاد به استان محروم خراسان جنوبى و استقبال بى سابقه مردم و حمایت هاى مقام معظم رهبرى و تحرک و شور و نشاط در مردم استان، به تأثیرگذار بودن چنین سفرهایى پى برده اند؛ منتها براى این که دولت نهم را از برکات آن محروم کنند، به فضاسازى روانى و تبلیغات تخریبى درباره چنین سفرهایى اقدام کردند و در این راستا برخى بحث پوپولیسم را به میان کشیدند . برخى دیگر هم این سفرها را باعث افزایش مطالبات مردم دانستند و عده اى با عدد و رقم ثابت مى کردند که وعده هاى رئیس جمهور محقق نمى شود! و همه این اقدامات بدین منظور و هدف صورت مى گرفت که دولت نهم از ادامه آن منصرف شود و مجموعه دولت را به این نتیجه برسانند که این سفرها بى فایده است. این جریان در راستاى اهداف خود حتى عده اى را از جریان اصولگرا وارد این فضاسازى روانى کردند و انتقاد منصفانه برخى از دلسوزان را در جهت ناکارآمدى این سفرها القا نمودند، اما دولت نهم بى توجه به این القائات و تبلیغات منفى برنامه هاى خود را در راستاى گفتمان عدالتخواهى، کابینه ۷۰ میلیونى و توزیع ثروت بین مناطق محروم با سفر به استان ها، شهرستان ها، روستاها و نشست صمیمى با مردم به پیش مى برد. دکتر احمدى نژاد در جایى در پاسخ به منتقدان سفرهاى استانى چنین مى گوید: «کسانى که خودشان را از زیارت مردم محروم مى کنند، در یک خسارت عظیم و دائمى خواهند بود.»

 

سفرهاى استانى طرحى جدید و ماندگار در عرصه مدیریت است که خوشبختانه اکنون به یک الگو تبدیل شده است. ارتباط نزدیک با لایه هاى مختلف جامعه، سرمایه بزرگى است که به راحتى نمى توان از آن گذشت، از این رو است که جریان دوم خرداد پس از اصرار دولت بر تداوم چنین سفرهایى براى این که بتواند از این سرمایه عظیم سهمى براى خود برداشت کند و از خسارت عدم حضور خود در متن مردم بکاهد، سفر به استان ها و دیدار با علما و روحانیون را براى سران خود تدارک دیده است. در وهله اول چنین اقدامى از سوى جریان دوم خرداد را باید به فال نیک گرفت و پیروزى و این حرکت موفقیتى بزرگ براى مجموعه دولت نهم به شمار مى رود، چرا که گفتمان وى بر خلاف گفتمان دولت هاى پیشین به گفتمان غالب و فراگیر تبدیل شده که حتى گروه ها و احزابى که با مجموعه دولت تناسبى ندارند، مجبور به تقلید از آن شده اند. دوم این که کسانى که در دوران مسئولیت خودشان سفرهاى خارجى را به سفرهاى داخلى ترجیح مى دادند و صرفاً به مناسبت خاصى حاضر به ترک تهران مى شدند امروز در پى موفقیت هاى دولت نهم حاضر به رفتن به میان مردم دور از پایتخت شده اند. این در حالى است که سفرهاى استانى به اعتراف دوست و دشمن، موجبات افزایش بیش از پیش همبستگى اجتماعى شده است که برکات آن روز به روز بیشتر نمایان خواهد شد. و اما مجموعه جریان دوم خرداد اگر در این مسیر گام برمى دارند باید مراقب آفات آن باشند. اگر مسیر آنها حق باشد و جبران کوتاهى هاى خود در گذشته را مورد توجه قرار دهند، مى تواند ثمرات فراوانى براى نظام و حتى خودشان داشته باشد اما چنانچه صرفاً به دنبال بهره بردارى سیاسى از آن در آستانه انتخابات باشند، مطمئناً نه تنها مغبون خواهند شد بلکه مردم بیش از پیش آنها را پس خواهند زد

/ 0 نظر / 10 بازدید