استراتژی مارمولکی!

همه مارمولک را می شناسید و شاید در اوان کودکی به دلیل خوی کودکی و حس کنجکاوی با مارمولک بازی هم کرده باشید . وقتی که شما قصد می کنید مارمولک را بگیرید ، چون احساس خطر کامل از ناحیه غیر به وجود می آید ، مارمولک برای زنده ماندن و حفظ حیات خود ، قسمت دم خود را واگذار می کند و گاهی این سوال مطرح می شود که چگونه است قسمتی از بدن مارمولک بی هیچ زحمتی در دستمان می ماند و اصل صید فرار می کند ؟ این طبیعت مارمولک است برای حفظ کیان خود با طرح ، هزینه ، فایده به این نتیجه می رسد که باید بخش کم اهمیت را فدا کند تا حیاتش حفظ گردد . علما و صاحب نظران علم استراتژیک با الهام از طبیعت و ویژگی حیات مارمولک ، اصطلاحی را بر زبانها انداخته اند که از آن تحت عنوان استراتژی یا سیاست "مارمولکی" یاد می شود . ساختارهای اداری ، اقتصادی ، صنعت و ... در کشور ریشه در برخی از مسائلی دارد که برای تحقق عدالت گستری نیازمند تحول و تغییر بنیادی هستند با عنایت به پیشینه این ساختارها بخش اعظم عقب افتادگی های کشور ناشی از همان ساختارهاست . وسمه و سرمه شاید در کوتاه مدت از عجوزه هزار داماد ، عروسی بس خوش ، جلوه دهد ، اما نگاه از ورای نگاه می داند که این عروس ، سزاوار طلاق است. فاصله گرفتن دهک های جامعه و ایجاد شکاف طبقاتی و شکل گیری فقیر و غنی معلول برخی از ساختارها در بخش های اقتصادی و صنعتی و ... است که آمدن دولت مهر در راستای تحقق اهداف متعالی ارزشهایی است که مورد تاکید نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله عدالت گستری است. دولت نهم که اینک روزهای پایانی را می گذراند با شناسایی ضعف در ساختارها گامهایی برای تحول و تغییر اساسی برداشته و امروز که ملت عزیز بار دیگر با هوشیاری بار سنگین مسئولیت را به دولت جناب دکتر احمدی نژاد سپرده اند منتظر تحقق این تغییرات هستند . هر چند برخی از امور که با گذشت زمان و تکرار به هنجار تبدیل شده اند ، کسانی که بخواهند این هنجارهای رایج را ساختار شکنی کنند با مقاومت مواجه می شوند و چون عزم وجدیت بیشتر باشد سرپلها را می زنند تا خطها شناسایی نشوند . متولیان حفظ وضع موجود چون احساس خطر کرده اند سعی دارند ساختارهای ضد عدالت ، سرمایه محور را با استفاده از استراتژی مارمولکی هدایت نمایند . وابستگان زر و زور و تزویر ، ظاهراً ماموریت یافته اند در لباس دوست برخی سرشاخه های در حال افول ، با کارنامه ناموفق را در پایان دوره کاری از کار برکنار کرده ، آن تغییر جلوه دهند و ساختارهای استثمار گرایانه و وابسته شان را در دستگاهها ، سازمان ها و ادارات دولتی حفظ کنند ، دم را می دهند تا حیاتشان محفوظ بماند . شاید این هشداری برای عقلای قوم باشد . اما با این جابجایی تغییری ایجاد نخواهد شد ساختارها ، مدیران را در خود حل خواهند کرد . باید مراقب استراتژی مارمولکی بود

/ 1 نظر / 20 بازدید
فرامرز

نویسنده مقاله استراتژی مارمولکی آقای خوشحال شیرازی است چرا نام نویسنده را چاپ نکرده اید