این داوری ها مشکوک است.

بازی پرسپولیس _ سپاهان را هر بینندۀ منصفی که دیده  و هر انسان با منطقی که  کمی از فوتبال سر رشته دارد ؛ می تواند قضاوت کند که اشتباه مهلک مسعود مرادی ، داور بازی چقدر در سرنوشت این بازی تأثیر گذاشت.

آیا می شود باور کرد ، که آن خطای واضح را که  در دقیقۀ 119  و در منطقۀ پنالتی روی مهاجم پرسپولیس اتفاق افتاد ؛ جناب داور ندیده است؟

بالفرض که چنین باشد.ّا توجه به اینکه این خطا به صورت نیم رخ به طور کامل در منطقۀ دید کمک داور قرار داشت؛ مگر می شود قبول کرد که نه داور دیده و نه کمک داور؟

اگر داور یا کمک داوری ، چنین صحنه ای را نبیند؛ بهتر است به چشم پزشک مراجعه کند.

فقط امیدوارم جنبا مرادی شب ها راحت بخوابد.

سؤال این ست که در این چند سال اخیر ؛ چرا یک بار نشد که این آقا یک اشتباه به نفع پرسپولیس انجام دهد؟

وقتی آمار اشتباهات مرادی را نگاه کنیم ؛ نا خود آگاه فکر آدم به سمتی می رود که این اشتباهات را عمدی تلقی کنیم.

جناب مرادی باید بداند که با این اشتباهش یک فرصت ایده آل را از  تیم ما گرفت.

/ 0 نظر / 8 بازدید