انصاف

چند روزی است که فضای سیاسی کشور تحت تأثیر روند انتخاب وزرا و بحث های مطرح شده در مجلس است. اما با دقت در سخنان وکلا ،این فکر در ذهن آدمی ایجاد می شود که برخی از آنها از اصول اولیۀ منطق و تعقل فاصله گرفته اند.  برخی نمایندگان مجلس خود را در جای حق قرار می دهند و به جای همۀ مردم صحبت می کنند و ادعایی را مطرح می کنند که قبلاً از سوی افرادی طرح شده که اکنون به شغل شریف  «  سنگ روی یخ شدن » اشتغال دارند.    مثلاً ناراحتی برخی از وکلا از وزیر پیشنهادی برای وزارت امور خارجه در این خلاصه می شود که چرا کشور های اروپایی از رئیس جمهور برای سفر  به اروپا دعوتی انجام نداده اند؟!!   که با توجه به سیاست های زورگویانۀ آنها ، مخصوصاً در روند هسته ای شدن کشورمان  و سیاست شرافتمندانۀ دولت نهم، چیز عجیبی نیست. و البته باید به آن افتخار کرد.کافی است سیاست منفعلانۀ خاتمی  و روابط از موضع ضعف دولتش با اروپا  را به یاد آوریم.  اما یکی از عجیب ترین ادعا های مطرح شده در مورد وزارت راه و ترابری و شخص حمید بهبهانی است.  در حالی که دکتر بهبهانی در یک سال فرصتی که در اختیار داشته خدمات فراوانی به مردم کرده است ؛ برخی وکلا در نقد ایشان « به ثمر نرسیدن پروژۀ اتوبان تهران – شمال» و یا « عمر بالای ناوگان هوایی » ویا « شمار کشته شدگان حوادث جاده ای »  را مطرح کرده اند!  آیا نمایندگان مجلس توقع دارند  اتوبانی  که در مدت یک ربع قرن به سرانجامی نرسیده است ، در عرض یک سال وزارت دکتر بهبهانی افتتاح شود؟ یا اینکه به طور کلی دولت نهم  در مدت چهار سال  همۀ ناوگان هوایی کشور را با هواپیما های جدید ، نو سازی کند؟ حتی اگر سخت گیری های ( بخوانید کارشکنی ها)  مجلس را در تخصیص بودجه در نظر نگیریم و یا فراموش کنیم که بابت دستیابی به حق هسته ای خود تحریم شده ایم  و حتی اگر از سیاست دولت خاتمی در خرید هواپیما های دست چندم روسی چشم پوشی نماییم؛ آیا  حق داریم که در مورد مطالبات ملت از دولت احمدی نژاد   به نا حق   « ایده آل  طلبی » را گسترش دهیم؟ پس چگونه است که همین منتقدین امروز در زمان تصدی دولت های قبلی به حداقل ها افتخار می کردند؟  کافی است به عملکرد ها نگاه کنیم. جاده سازی  کل کشور تا قبل از دولت نهم به طور متوسط سالانه 248 Km  بوده که در دولت نهم به 464 Km  و در دوران وزارت دکتر بهبهانی به 680 Km  رسیده است.  و یا آسفالت راه های روستایی که تا پیش از این سالی 1558 Km بوده و در دولت نهم به سالی 8900 Km رسیده است. وظیفۀ وزارت راه در بارۀ کاهش تلفات جاده ای ، از بین بردن نقاط حادثه خیز کشور است، که تا قبل از دولت نهم روند کار سالی 19 تا بوده و در این دولت سالی 1040 نقطۀ حادثه خیز از بین رفته است. روند توسعۀ حمل و نقل ریلی نیز افزایش چشمگیری داشته، به گونه ای که  توسعۀ خطوط ریلی از سالی 128 Km  به سالی 850 Km   و افزایش شمار واگن های باری از 146 به 1373 ؛ واگن مسافری از 16 به 150 و لوکوموتیو از 6 به 40 ، افزلیش یافته است.  به وکلای مجلس توصیه می کنم انصاف را در دستور کار مجلس قرار دهند.

/ 1 نظر / 5 بازدید
تبادل لینک در 1 دیقیقه

استان فارس موقعیت جغرافیایی استان فارس با مساحتی معادل 122.400 کیلومترمربع در جنوب استان اصفهان واقع شده است. در سال 1996 جمعیتی حدود 8/3 میلیون نفر داشت که 42 درصد آنها از ساکنان شهری و مابقی در روستاهای مجاور و مهاجران بودند. رشته کوههای بسیار بلند زاگرس که از شمالغربی به جنوبشرقی امتداد دارد این استان را به شهرستانهای زیر تقسیم کرده است: استهبان، آباده، اقلید