جمهوری دیکتاتوری موسوی!

دیشب وزیر اطلاعات حرف های جالبی زد.گویا در ملاقات آقای محسنی اژه ای با آقای موسوی و اطرافیانش حرف های قلدرمآبانه ای مطرح شده است. موسوی ادعا دارد که اگر بالفرض انتخابات تکرار شود و او مجدداً رأینیاورد، دوباره باید انتخابات را باطل کنند! ولی جالب ترین نکته چیز دیگری بود.گویا در این ملاقات اطرافیان موسوی گفته اند که در صورت ابطال انتخابات ،نباید اجرای انتخابات و نظارت بر آن دوباره بر عهدۀ وزارت کشور و شورای نگهبان باشد.معنای این حرف این است که به خاطر دل آقای موسوی میبایست قانون اساسی را زیر پا بگذارند.اصلاً باید همۀ کشور را شش دانگ به نام آقای موسوی سند بزنند. تا نکند خاطر ایشان مکدر شود. آقای موسوی!اصلاًچطور است خود شما انتخابات را برگزار کنید. خود شما به تنهایی کاندیدا شوید. خودتان به تنهایی رأی بدهید.خودتان تنها رأی ها را بشمارید.بعد اگر رأی نیاوردید، ادعا کنید که تقلب شده است.خودتان به خودتان اعتراض کنید. خودتان را به آشوب کردن تحریک کنید.چند نفر را در خیابان ها بکُشید. مساجد را آتش بزنید.دست آخرهم خودتان  انتخابات  را باطل کنید. اصلاً ًشما هم رهبر نظام باشید، هم رئیس جمهور.هم رئیس مجلس،هم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام.و هم شورای نگهبان.همه را جز خود رد صلاحیت کنید.و سپس در انتخابات آینده خودتان مجری، ناظر،کاندیدا، رأی دهنده و تأیید کننده باشید. چون شما قلدرید. بقیه دروغگو و خائن هستند. فقط شمایید که می توانید کشور را خوشبخت کنید.تمامی وزرای دولت خوشگل تان هم خودتان باشید.آخر جز شما کسی صلاحیت ندارد.معاونین، مشاورین و حتی مراجعین به ادارات دولتی. همه چیز برای شما. نام کشور را هم بگذارید: جمهوری دیکتاتوری موسوی

/ 0 نظر / 8 بازدید