چهره اى نداریم که بتواند با احمدى نژاد رقابت کند.

با وجود قطعی شدن حمایت طیف های مشارکت و سازمان مجاهدین از نامزدی میرحسین موسوی، ابراز بی اعتمادی نسبت به وی در میان طیف مذکور جریان دارد.

دیروز آذر منصوری عضو مرکزیت و معاون دبیرکل مشارکت در گفت وگو با سایت ضدانقلابی روزآن لاین، به این سایت اطمینان داد که «در اصلاح طلب بودن مهندس موسوی شکی نیست و موضع گیری آقای موسوی در مصاحبه مطبوعاتی اخیر، بسیاری از تردیدها را برطرف کرد. موضع ایشان بسیار اصلاح طلبانه بود. به تعبیر یکی از دوستان شاید پیش بینی نمی شد که مواضعی به این شفافی از آقای موسوی داشته باشیم.»

اما سایت «انتخاب» سخنان اخیر سعید حجاریان در جمع اعضای حزب مشارکت را منتشر کرد که با اشاره به انصراف خاتمی گفته است: خاتمی نیامده و با توجه به نفوذ عمده دولت ما آدم مهمی نداریم که بتواند با احمدی نژاد رقابت کند.

براساس این گزارش وی در پاسخ به سؤالی در مورد اجماع اصلاح طلبان بر روی کروبی هم می گوید: کروبی در میان مردم رای ندارد.

انتخاب در ادامه گزارش خود نوشت: حزب مشارکت براساس بیانیه ای که منتشر کرد از میرحسین موسوی حمایت می کند اما ظاهرا در میان اعضای حزب دودستگی وجود دارد.

از سوی دیگر محمدعلی ابطحی رئیس دفتر و معاون خاتمی در دوران ریاست جمهوری وی به پرس تی وی گفت: هرچند در مجموع مهندس موسوی از اعضای جبهه اصلاحات محسوب می شود اما به طور طبیعی مواضع وی در برخی جزئیات با مواضع این جبهه تفاوت دارد.

وی اضافه کرد: شاید عدم استقبال گرم جامعه از نامزدی آقای مهندس موسوی به دلیل همین مرزبندی هایی است که ایشان بر آن اصرار دارند چرا که این مرزها به مواضع اصولگرایان نزدیک است.

ابطحی پیش از این هم در مخالفت با موسوی،  وی را هندوانه ای سربسته خوانده و خواستار ماندن خاتمی در صحنه شده بود.

در این میان محسن آرمین عضو مرکزیت سازمان مجاهدین (انقلاب) سهم خواهی این حزب از موسوی را تکذیب کرد و گفت: ایشان حق دارند وقتی به قدرت رسیدند به عنوان یک سیاستمدار از هیچ یک از کانون های قدرت و گروه های فشار تمکین نکند اما بدون شک اگر او رئیس جمهور شود نه از سوی احزاب بلکه از سوی کانون قدرت تحت فشار خواهد بود.

وی که با قلم نیوز (سایت حامی موسوی) مصاحبه می کرد در پی اصرار خبرنگار بر «سهم خواهی» گفت: من اصطلاح سهم خواهی را مطلقا نمی پسندم. در کشور ما احزاب به اندازه کافی تحقیر و ضعیف شده اند.

/ 0 نظر / 4 بازدید