آقای موسوی! دلایل شما اموات را هم می خنداند!

آقای موسوی در تبلیغات رنگارنگ پیش از انتخابات مدعی بود که به اصول قانون اساسی ، ولایت فقیه و دموکراسی شدیداً پایبند است. ولی از حرف تا عمل فاصله زیاد است. کسانی که با حرف من موافق نیستند کمی به بیانیه های چند روز اخیر ایشان دقت کنند. قانون اساسی می گوید صحت انتخابات با تأیید شورای نگهبان مشخص می شود و نیازی به تأیید کاندیدای انتخابات نیست. رهبر معظم انقلاب نیز در خطبه های تاریخی  تأکید فرمودند که تنها راه ، شورای نگهبان است.هر چند شورای نگهبان در برابر ادعاهای بچگانه و کودکانۀ موسوی تا حد ممکن کوتاه آمد و آرای مردم را بدون هیچ دلیلی بازشماری کرد،ولی هر انسان عاقلی می فهمد که ادعا های موسوی آنقدر احمقانه است که صرف مطرح شدن آن در شورای نگهبان، بی حرمتی به این نهاد است. مثلاً اینکهدر برخی شهر ها بیش از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کرده اند، کافی است به گذشته رجوع شود.در انتخابات ریاست جمهوری قبلی ، مثلاً در حوزۀ شهرری ، آرای مأخوزه تقریباً 216 درصد واجدین شرایط بوده است و کسی اعتراضی نکرده، ولی در این انتخابات 218 درصد بوده و مورد اعتراض موسوی قرار گرفته است. اما این آمار و اعداد به طور کلی زیاد دقیق نیست.چرا که شمار واجدان شرایط برای رأی دادن در یک حوزۀ انتخاباتی را از روی محل صدور شناسنامه ها  تعیین می کنند .آیا همۀ مردم  ایران در زادگاه خود زندگی می کنند؟ مثلاً  زادگاه  خود موسوی  تهران است؟ آیا شناسنامۀ کروبی در تهران صادر شده یا الیگودرز؟ خود همسر موسوی که میگوید ترک یا لر است ، در زادگاه خود رأی  داده است؟ مضحک ترین دلیل را همسر موسوی بیان کرده است. بیان این موضوع که بیشتر به طنز می ماند ، ثابت می کند که زهرا رهنورد مدرک دکترتی تقلبی دارد و اگر نه این صحبت از طرف یک استاد دانشگاه ، آیا منطقی است؟ به گفتۀ خانم رهنورد ، چون موسوی ترک است و فرزند آذربایجان و همسرش (زهرا رهنورد) لر است و موسوی داماد لرستان محسوب می شود، در این دو خطه تمامی آرا باید به سود موسوی باشد و هر نتیجۀ دیگری نشان دهندۀ تقلب است! این موضوع آنقدر مضحک است که هر توضیحی در باب آن ، توهین به شعور خوانندگان این مطلب محسوب می شود. آقای موسوی! مگر رهبر معظم انقلاب  هم ولایتی و هم شهری شما نیست؟آیا ایشان به شما رأی  داده اند؟ این چه منطقی است که شما دارید؟آیا فکر می کنید مردم ایران همچون خود شما ، کوته بین و تنگ نظر هستند که صرف هم شهری بودن با یک فرد موجب شود به او رأی دهند؟ آقای موسوی ! آیا فکر می کنید مردم ایران چون شما در جهل و نادانی به سر می برند که دلایل مضحک شما را بپذیرند؟ شما با بیان این حرف های خنده آور ، فقط دارید به شعور مردم توهین می کنید.هم حزبی های شما قبلاً دین و شریعت مردم را زیر سوأل می بردند و شما اکنون عقل و منطق مردم را. آقای موسوی! سعی نکنید خود را عقل کل معرفی کنید. شما خود را قیم مردم می دانید در حالی که اکثریت این جامعه شما را نه برای ریاست جمهوری ، بلکه حتی برای ریاست  بخشداری برره هم  لایق نمی دانند. آقای موسوی! حرف های شما اموات را هم به خنده می اندازد.

/ 0 نظر / 8 بازدید