تحلیل های نا پاک.

بعد از انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان، مجموعه ای از محافل بیگانه و شماری از روزنامه ها و سایت های داخلی نظیر روزنامه های وابسته به احزاب کارگزاران، مشارکت و سایت های تحت مدیریت این دو حزب نظیر «روزنا»، «عصر نو»، «بازتاب»، «آفتاب» و... در یک اقدام هماهنگ که از مدیریت واحد بر این مجموعه حکایت می کرد، کوشیدند انتخاب آیت الله هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان را حرکتی غیرمنتظره! قلمداد کرده و آن را نقطه آغازی برای پایان دوران اصولگرایی و بازگشت به بینش و منش احزاب دوم خردادی جلوه دهند! این مجموعه مشترک خارجی و داخلی در تفسیرها و تحلیل ها و حتی در گزارش های خود، اصرار داشتند از اختلاف سلیقه اعضای مجلس خبرگان رهبری که بسیار طبیعی است با عنوان اختلاف خبرگان در مبانی و اصول یاد کرده و آن را با درگیری های سیاسی احزاب و گروه ها مقایسه کنند.
خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس، ساعتی بعد از انتخاب رئیس مجلس خبرگان، طی گزارشی ادعا کرد: «انتخاب هاشمی رفسنجانی نظر غرب را تامین کرده است»! رادیو آمریکا با اشاره به جایگاه مجلس خبرگان یادآور شد که «خبرگان می تواند رهبری ایران را عزل کند» و رادیو کلن گفت «هاشمی معتقد است که منشأ حکومت رأی مردم است نه خدا...!!»و رادیو فرانسه در تحلیلی اعلام کرد «با انتخاب هاشمی و افزایش قدرت او، دولت رادیکال احمدی نژاد به تدریج تضعیف می شود»! روزنامه نیویورک تایمز نوشت «انتخاب هاشمی نشانه نارضایتی خبرگان از سیاست تندروها در ایران است»!
خبرگزاری رویترز با استقبال از انتخاب آقای هاشمی ابراز تردید کرد که انتخاب وی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تغییری ایجاد کند ولی تلاش کرد این گزینه را به معنای اختلاف نظر بنیادین در میان خبرگان رهبری قلمداد کند. سخنگوی وزارت خارجه انگلیس گفت «معلوم نیست که این اتفاق چه تاثیری بر روی ارتباط ما با ایران داشته باشد، اما به هر حال پیروزی آقای هاشمی رفسنجانی مهم است»!... و ده ها تفسیر دیگر با همین مضمون که در فاصله ای کوتاه بر صفحه روزنامه ها و خروجی خبرگزاری های آمریکایی و اروپایی رفت. برخی از خبرگزاری ها و محافل خارجی نیز تفسیری متفاوت ارائه دادند که تحلیل رادیو آلمانی «دویچه وله» نمونه ای از آنهاست. این رادیو در تفسیر سیاسی خود به طور تلویحی سایر تحلیل های محافل غربی را رد کرده و گفت «در زمان آیت الله مشکینی هم عملا آیت الله هاشمی کارها را انجام می داد بنابراین نمی توان با انتخاب آیت الله هاشمی، انتظار دیگری از مجلس خبرگان داشت».
و اما، دنباله داخلی این مجموعه- صرف نظر از ارتباط ارگانیک این دنباله با محافل بیگانه و یا همخوانی اتفاقی با آنها...!!- همان خط بیرونی را با اندکی تفاوت در روزنامه ها و سایت های وابسته به خود دنبال کرد.
ارگان حزب کارگزاران که چند ماه قبل عمر مفید آقای هاشمی را تمام شده اعلام کرده و خواستار نیمکت نشینی ایشان شده بود، تمامی صفحه اول- هر دو نیم تا- را به چاپ عکس آیت الله هاشمی رفسنجانی اختصاص داد و با تیتر درشت نوشت «پیروزی در رقابت نفس گیر»! و توضیح نداد که نفس چه کسی در این رقابت گرفته بود؟! حزب کارگزاران که سخنگوی آن با صراحت اعلام کرده بود «اسلام نظامی سیاسی ندارد»! یا آیت الله هاشمی و سایر اعضای خبرگان که نه فقط نظام سیاسی اسلام را افتخار می دانند بلکه همه عمر خود را در راه تحقق آن هزینه کرده اند؟!
همین روزنامه به نقل از یک عضو افراطی حزب مشارکت که چند سال قبل برای چالش با نظام اسلامی از آمریکایی ها پول گرفته و اسناد آن در کیهان منتشر شده بود نوشت؛ با انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی «یک خطر از بیخ گوش ایران گذشت»! و از آنجا که اسناد وابستگی این عضو حزب مشارکت به محافل آمریکایی قابل تردید نیست به وضوح معلوم است منظور ایشان و حزب کارگزاران از «خطری» که با انتخاب آیت الله هاشمی از «بیخ گوش ایران» گذشته است؟! چیست!
روزنامه اعتماد ملی نیز تقریباً مانند حزب کارگزاران، دیدگاه محافل آمریکایی را دنبال کرد و در تیتر درشت صفحه اول از «رقابت جناحی درون مجلس خبرگان» خبر داد و طی یادداشتی ابراز خوشحالی کرد که رقابت عرفی به مجلس قدسی خبرگان نیز راه یافته است. اعتماد ملی در این یادداشت به هاشمی رفسنجانی توصیه کرد که اگر نمی خواهد چپ یا راست باشد و یا نمی خواهد اصلاح طلب یا اصولگرا باشد و «اگر دوست دارد خود را معتدل بداند، باید اذعان کند که در برابر این خط اعتدال، خط افراط هم وجود دارد و این خود یک جناح بندی سیاسی است» و از آیت الله هاشمی خواست در این راه مداومت کند.
نکته درخور توجه این که نویسنده یادداشت اعتماد ملی همان کسی است که دو ماه قبل در روزنامه تعطیل شده «هم میهن» اعلام کرده بود عمر مفید آیت الله هاشمی تمام شده است و باید از سیاست کناره گرفته و روی نیمکت کنار زمین بنشیند!! فاعتبروا یا اولی الابصار...
سایت بازتاب نیز، انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست خبرگان را نتیجه یک رقابت سیاسی و جناحی دانست و در ادعایی عجیب با اشاره به 41 رأی آیت الله هاشمی رفسنجانی که در مقایسه با آرای ایشان برای نایب رئیسی همین مجلس در دوره گذشته کاهش چشمگیری داشت، نوشت؛ «ارزش این 41 رأی، حتی از حداکثر 70 رأی ممکن نیز به دلیل صف آرایی کامل محافل قدرت و مخالفان هاشمی و استفاده از همه ابزارهای ممکن علیه هاشمی رفسنجانی، بالاتر بوده است»!
این سایت مانند سایر رسانه های مجموعه یاد شده، توضیح نداد که اولاً؛ چرا اختلاف سلیقه خبرگان رهبری در انتخاب ریاست مجلس خبرگان را «صف آرایی کامل محافل قدرت»! قلمداد کرده است؟ و مگر آیت الله هاشمی که همه عمر خویش را در راه اسلام و انقلاب هزینه کرده است، با سایر عالمان دینی عضو مجلس خبرگان در مبانی نظام اسلامی اختلاف دارد که سایت بازتاب از یک انتخابات عادی براساس سلیقه اعضای خبرگان با عنوان «صف آرایی کامل محافل قدرت» یاد می کند؟جالب این که آیت الله رفسنجانی در سخنان خود وجود جنگ قدرت در مجلس خبرگان را به شدت نفی کردند.
ثانیاً؛ برپایه کدام محاسبه منطقی، عقلی و ریاضی، 41 رأی آیت الله هاشمی را از 70 رأی بالاتر می داند؟! و حال آن که برخلاف نظر عجیب و غیرعلمی بازتاب- که سایر رسانه های مجموعه یاد شده نیز به آن استناد کرده اند- کاهش رأی آیت الله هاشمی نسبت به آراء ایشان- برای نایب رئیسی خبرگان- در دوره قبل حکایت از آن دارد که در انتخابات اخیر نیز مانند گذشته، تفاوت سلیقه ها به تفاوت آراء انجامیده است. آنچه به طور منطقی از آراء کنونی آیت الله هاشمی برمی آید این است که بیش از 30درصد کسانی که در دوره قبل آقای رفسنجانی را برای نایب رئیسی مجلس خبرگان برگزیده بودند درباره ریاست ایشان بر این مجلس شخص دیگری را مناسب تر دانسته اند. بنابراین اگر قرار بر محاسبه علمی و منطقی باشد، آراء آیت الله هاشمی نسبت به گذشته کاهش یافته است و صد البته هیچکس نباید از این کاهش آراء به عنوان دستاویزی برای تنزل جایگاه ایشان استفاده کند چه رسد به این که احزاب دوم خردادی و سایت ها و روزنامه های وابسته به آن، شعور مردم را دستکم گرفته و این واقعیت را به گونه ای ناشیانه و مضحک، وارونه جلوه دهند!
قابل توجه این که، مجموعه مشترک محافل بیگانه و برخی رسانه ها و احزاب داخلی در حالی سعی می کنند آیت الله هاشمی را در مقابل جبهه انقلاب قرار داده و ریاست ایشان بر مجلس خبرگان رهبری را نتیجه یک «جنگ قدرت» قلمداد کنند که آیت الله هاشمی در سخنان خود - چه قبل و چه بعد از انتخاب به ریاست خبرگان- آبی پاک بر این تحلیل های ناپاک ریخت و نشان داد که تفاوت سلیقه ها به مفهوم شکاف در جبهه انقلاب نیست و مردان انقلاب هوشمندتر از آنند که در چنبره فریب قدرت های استکباری و برخی از احزاب ورشکسته سیاسی داخل کشور گرفتار آیند.
نگارنده بعد از انتخاب آقای رفسنجانی به ریاست خبرگان طی یادداشتی با عنوان «پاسخ آن روز هاشمی»- کیهان 86.6.14- ضمن ارزیابی این رخداد، آورده بود «در جبهه گسترده انقلاب اسلامی تفاوت سلیقه هایی بوده و هست، اما این تفاوت سلیقه ها مخصوصاً در میان شخصیت های برجسته و پرسابقه انقلاب هرگز به مرز اختلاف در اصول و مبانی نرسیده است» و تاکید کرده بود «کاش برخی از احزاب و گروه های سیاسی، اندکی به خود زحمت می دادند تا این نکته بدیهی- و بدون کمترین پیچیدگی- را درک کنند که اساساً بسیاری از مباحث رایج و مورد اختلاف گروه های سیاسی در مجلس خبرگان جایی ندارد».
خدا بر درجات امام راحلمان (ره) بیفزاید که می فرمودند «مجلس خبرگان، تقویت رهبری است»، چرا که در آن؛ اولاً؛ عالمان برجسته دینی حضور دارند که سیاست آنها عین دیانت آنهاست بنابراین، اگر با یکدیگر اختلاف سلیقه ای داشته باشند، این تفاوت سلیقه ها در دایره اصول و مبانی اسلام مطرح است و هرگز به عرصه درگیری های جناحی که عمدتاً بر سر قدرت است، کشیده نمی شود و دقیقاً به همین علت، خبرگان رهبری، مطالبات رهبر انقلاب از ارکان نظام را به عنوان یکی از اهداف و رسالت های خود پی می گیرند و در مورد خاص- که هرگز مباد- به سمت و سویی می روند که مراد غایب ما- عج- انتظار دارند و چه کسانی شایسته تر از عالمان وارسته دینی برای ارائه این نشانی؟!
روز پنج شنبه رهبر معظم انقلاب در دیدار خبرگان با ایشان، از همسویی برخی رسانه ها با اهداف بیگانگان گلایه کرده و فرمودند؛ «مجلس خبرگان اصولاً نمی تواند عرصه دعوا و جنگ قدرت باشد اما برخی رسانه های بد اخلاق داخلی در یکی دو ماه اخیر با تبلیغات دروغ دشمنان همراهی کردند که به آنها اخطار می کنم به حریم مجلس خبرگان نزدیک نشوند و اینگونه بازی ها را در مباحث و مسائل دیگر دنبال کنند».
بیان حکیمانه آقا و مخصوصاً تاکید ایشان که مجلس خبرگان اصولاً نمی تواند عرصه دعوا و جنگ قدرت باشد به وضوح حکایت از آن دارد که ورود احزاب و گروه های سیاسی به این عرصه- اگر هم بخواهند- ناممکن است و در صورت «ورود» نیز- مانند آنچه طی چند روز اخیر اتفاق افتاد- «خروجی» رسوا در انتظار آنان خواهد بود که بود.

/ 0 نظر / 7 بازدید